Sidor

måndag 25 augusti 2014

Motormännen arrangerar debatt i Gävle den 4 september där jag är med

Motormännen arrangerar trafikpolitisk debatt i Gävle den 4 september
Bilen har en avgörande roll för mobiliteten i samhället. Många är beroende av den för att ta sig till arbete, studier och vardagsaktiviteter. Men flera politiska förslag syftar till att minska bilanvändningen. Vad innebär detta för alla de som saknar alternativ till bilen?

Motormännen tar bilisternas parti. Inför riksdagsvalet har vi tagit fram ett valmanifest på åtta punkter. Där framför vi våra förslag för en tillgänglig, säker och hållbar trafikpolitik.

Nu vill vi veta hur politikerna ställer sig till frågor som rör bilens roll för mobiliteten, hur elbilen kan få genomslag i hela landet och hur en kilometerskatt eventuellt påverkar landsbygden. I början av september arrangerar vi därför politiska debatter på ett antal platser i landet. Ta chansen att påverka den kommande trafikpolitiken – delta du också.

- See more at: https://www.motormannen.se/paverkan/debatt/motormannen-arrangerar-trafikpolitisk-debatt-i-gavle-den-4-september/#sthash.UEDtyzW3.dpuf

https://www.motormannen.se/paverkan/debatt/motormannen-arrangerar-trafikpolitisk-debatt-i-gavle-den-4-september/


Inga kommentarer: