Sidor

fredag 13 juni 2014

Pressmeddelande om Högsta Förvaltningsrättens dom om TV och Radioavgift för datorer


Pressmeddelande


2014-06-13

 

Glädjande besked från Högsta Förvaltningsrätten om TV och Radioavgift för datorer.


För något år sedan pågick en debatt mellan mig och Radiotjänst där jag konstaterade att Radiotjänst gjorde en helt orimlig tolkning av lagen när man begärde en TV och Radioavgift för datorer Ipad och smartphones. Radiotjänst VD avvisade kritiken, och då begärde jag att Radiotjänst styrelseordförande Eva Hamilton skulle agera, vilket också avvisades.

Idag har Högsta Förvaltningsrätten lämnat ett klart besked, att Radiotjänst inte kan utkräva en TV och Radioavgift för datorer i Sverige. Ett fullkomligt logiskt besked.  Det vore nu logiskt att Radiotjänst i samråd med SVT och SR inför en funktion på sin hemsida där betalande kunder knappar in sitt kundnummer för att få tillgång till de tjänster som man vill ha betalt för.

 
-          Radiotjänst har på ett helt otillständigt sätt begärt in en avgift som man inte hade stöd för i lagen, och jag hoppas nu att alla snarast begär tillbaka sin avgift av bolaget säger Lars Beckman i en kommentar till domen.
 

-          Det var olyckligt att inte Radiotjänst styrelseordförande agerade när ledningen uppenbarligen hade tappat fotfästet förra sommaren säger Lars Beckman vidare.

 
-          Nu borde Radiotjänst i samarbete med SVT och SR ordna en inloggningsfunktion för betalande kunder genom den befintliga teknik som finns tillgänglig för att bara de kunder som vill ha utbudet från de statliga mediabolaget får tillgång till det avslutar Lars Beckman
 

Länkar:


 


 
Kontaktuppgifter:

 

Lars Beckman (M), riksdagsledamot Gävleborg

070-361 36 96

Lars.beckman@riksdagen.se

 

Politisk sekreterare åt Lars Beckman,

Marcus Morfeldt

070-247 64 85


 

Inga kommentarer: