Sidor

tisdag 13 maj 2014

SCB statistik över utvecklingen på arbetsmarknaden (OBS! Jobbar du på SVT och SR - läs inte den statistiken - då får du din bild av Sverige krossad)

SCB har kommit med sin s.k AKU undersökning idag. Ännu en nyhet som du inte kommer att få höra om i SVT och SR?

SCB skriver på sin hemsida:

Under första kvartalet 2014 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 4 659 000 personer, en ökning med 51 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Sysselsättningsgraden ökade med 0,4 procentenheter och uppgick till 64,9 procent av befolkningen.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta.

Inga kommentarer: