Sidor

onsdag 14 maj 2014

Pressmeddelande: En återinförd fastighetsskatt slå hårt mot länets villaägare!Pressmeddelande
2014-05-14

Lars Beckman (M) varnar för kraftigt ökade kostnader för villaägare!

2008 avskaffade Moderaterna tillsammans med allianspartierna den statliga fastighetsskatten och ersatte den med en avgift med maxtak. Vänsterpartiet öppnar i sin budgetmotion för 2015 för en återinföring av denna skatt, något jag är stark motståndare till, säger Lars Beckman (M), riksdagsledamot Gävleborg.

Skattebetalarnas förening har räknat på de kostnadshöjningar en återinföring av fastighetsskatten skulle kunna innebära för villaägarna. En genomsnittlig småhushållsägare i Gävle kommun skulle årligen få en kostnadsökning på 7887 kr och motsvarande höjning i Hudiksvall kommun blir 3062 kr.

- Ifall olyckan skulle vara framme och vi får ett regeringsskifte efter höstens val så kan det inte uteslutas att fastighetsskatten återinförs, säger Lars Beckman (M), riksdagsledamot Gävleborg.

Tidigare, då det inte fanns något tak för hur hög den årliga fastighetsskatten kunde bli ledde det ibland till tvångsförflyttningar. Många äldre som bodde i attraktiva områden med stigande taxeringsvärden hade helt enkelt inte de ekonomiska resurserna att bo kvar och fick därför lämna sina hem.

- Vi vill att fler människor i vårt land ska ha möjlighet att äga sin bostad. Tydligen delar inte oppositionen denna åsikt, avslutar Lars Beckman (M).

Kontaktuppgifter:

Lars Beckman (M), riksdagsledamot Gävleborg
070-361 36 96
Lars.beckman@riksdagen.se

Politisk sekreterare åt Lars Beckman,
Marcus Morfeldt
070-247 64 85
Marcus.morfeldt@riksdagen.se

Inga kommentarer: