Sidor

lördag 17 maj 2014

Hur leder s Ljusdals kommun?


Frågan har ställts tidigare. Hur leder Socialdemokraterna Ljusdals kommun? Kommunalrådet Roland Bäckman tackade för sig, nio månader för valet och lämnade sitt uppdrag den sista december. Under fyra veckor i januari väntade Socialdemokraterna på att få välja en ersättare.

Den nye ordföranden är knappt vare sig syn -eller hörbar. Under exempelvis ett möte med ett femtiotal Tallåsenbor i onsdag sa han ingenting.
Dessutom ökar turbulensen inom partiet. Den socialdemokratiska ordföranden i utbildningsnämnden skriver insändare riktade mot partikamraten, ordföranden i kommunstyrelsen om nedläggning av en skola. Socialdemokratiska ledamöter i Omsorgsnämnden är inte överens med partikamraten, ordföranden i kommunstyrelsens om vem som har ansvaret för dålig arbetsmiljö och hög sjukfrånvaron inom Omsorgen, nämnden eller i kommunstyrelsen.

Samtidigt ökar underskotten i både Utbildnings- och Omsorgsnämnden med många miljoner kronor. I Ljusdals-Posten säger socialchefen att bland annat äldreboende kan bli konkurrentutsatt för att pressa ner kostnaderna. Är Socialdemokraterna i Ljusdal med på det?

Har Socialdemokraterna andra förslag än privatiseringar för att komma till rätta med de ekonomiska underskotten. Frågan är således väl motiverad inför det stundande valet i höst: Hur leder Socialdemokraterna Ljusdals kommun?

Lösningen på Ljusdals problem är att vi får en stark moderatledd kommun. Kaoset i Ljusdal är ett gott bevis på varför S inte får vinna valet i Sverige i höst

Inga kommentarer: