Sidor

tisdag 11 februari 2014

Stor risk för ökade transportkostnader och därmed färre jobb och sämre konkurrenskraft konstaterar vi moderater i debattartikel i Sundsvalls tidning.

Vi moderater som är verksamma i skatteutskottet skriver om våra reflektioner efter vårt gemensamma besök i Sundsvall. Med en kilometerskatt på 14 kronor per mil för tung trafik som s föreslår tillsammans med v och mp så blir det ökade kostnader och därmed sämre konkurrenskraft och mindre jobb i Sverige.

Inga kommentarer: