Sidor

onsdag 12 februari 2014

Kan bl a dåliga mellanchefer orsaka ökad sjukfrånvaro det senaste året?

En arbetsgivare , oavsett om det är en privat eller offentlig, har ett stort ansvar att se till att man har rätt mellanchefer på plats. En usel chef kan orsaka ohälsa och sjukfrånvaro vilket i första hand drabbar den enskilde men det drabbar också vår gemensamma sjukförsäkring. Det talar för att man ska ha ett längre sjuklöneansvar för arbetsgivaren så att det finns starka ekonomiska incitament för att arbeta med hälsa på arbetsplatsen. Det system vi har idag innebär att sjukfrånvaron är mycket låg hos mindre företag, men tyvärr verkar det vara så att desto större arbetsgivare desto högre blir sjukfrånvaron. Det kan bero på att lägre mellanchefer inte arbetar tillräckligt mycket med att skapa en god arbetsplats, och att det finns en arbetsgivare som inte följer upp frågan. Sämst arbetsgivare verkar vissa av länets kommuner vara eftersom sjukfrånvaron är högst i kommunerna, den verksamhet som också styrs direkt av politiken.

Det senaste året har sjukfrånvaron ökat igen i Sverige efter att ha legat på en stabil lägre nivå. Det kan inte uteslutas att den ökande sjukfrånvaron beror på att lägre chefer inte klarar av sitt uppdrag och att arbetsgivarna har tappat fokus på frågan. Det är viktigt att vi snabbt bryter den negativa trenden! Regeringen har gett ett konkret uppdrag till Försäkringskassan att utreda orsakerna så regeringen tar frågan på stort allvar.

Jag har sett och hört exempel från både Gävle kommun och Landstinget Gävleborg på chefer som inte klarar av sitt uppdrag  men tyvärr även hos privata arbetsgivare i länet. Det är inte acceptabelt att arbetsgivare inte har bättre kontroll på hur lägre mellanchefer bidrar till en ökad ohälsa. Det kan handla om rena trakasserier mot enskilda medarbetare och i del fall som jag har sett, rena lögner och personförföljelser. Då är det viktigt att den svenska modellen träder in, och att facket i enlighet med den svenska modellen agerar och i samråd med arbetsgivaren agerar.

För att arbetsgivaren ska kunna agera är det viktigt att signalsystemet fungerar till ledningen/politiken. Ibland kan det handla om att en chef har hamnat helt fel, och då är det viktigt att den personen får hjälp vidare till en annan position där man passar bättre. Det är ytterst alltid den som har anställt/befodrat en person som är olämplig som har ansvaret att vidta åtgärder.

Vi har inte råd att ha en ökad sjukfrånvaro i Sverige, varken samhällsekonomiskt eller ur ett mänskligt perspektiv. Politiken kan påverka ramverket men det enskilda arbetet måste ske på den enskilda arbetsplatsen. Varje medarbetare i ett företag eller hos en offentlig arbetsgivare ska ha rätt att gå till ett arbete och känna glädje och stolthet över sitt arbete och sin arbetsplats. Ansvaret för det har den närmsta chefen, och ansvaret för att kontrollera att det sker, har ytterst arbetsgivaren. Hos den offentliga arbetsgivaren är det inte ovanligt med alldeles för många medarbetare hos en chef, och här kommer alliansen att vara tvungen att vidta åtgärder när vi tar över styret i Gävle. Ska man kunna ha meningsfulla samtal och uppföljning så kan inte en chef i Gävle kommun ha ett personalansvar för hundratals medarbetare. Då blir det en adminastrativ chef utan möjlighet att utöva ett ledarskap.

Hos privata (stora) arbetsgivare är det HR avdelningar mm som via medarbetarenkäter måste agera när man ser att en avdelning/arbetsplats inte har fungerande chefer. Om många medarbetare slutar eller begär förflyttning från en arbetsplats, eller blir sjukskriven, så är det en allvarlig signal om att man har chefer som inte fungerar och då måste högre ledning agera.

Det är svårt att skapa ett system politiskt som täcker alla situation men helt klart är det inte acceptabelt att sjukfrånvaron ökar i Sverige och om inte utvecklingen vänds så kommer miljarder att användas till sjukförsäkringssystemet istället för till andra värdefulla åtgärder men min största oro är för de medarbetare som blir sjukskrivna på grund av arbetsgivare som inte tar sitt ansvar för frågan.Inga kommentarer: