Sidor

fredag 24 januari 2014

Glädjande minskning av fattiga familjer..

Gefle Dagblad skriver på ledarsidan om den kraftiga minskningen av fattiga familjer. Det är en önskvärd och nödvändig utveckling.

GD skriver:

I takt med stigande reallöner och lägre inkomstskatter lyfts situationen för de barnfamiljerna med lägst inkomster, visar ny statistik från SCB.

Det är mätningar av begreppet inkomststandard, som visar dessa glädjande siffror. Inkomststandard mäter hur väl ett hushålls disponibla inkomster täcker vad som räknas som existensminimum.

I SCB:s exempelfamilj behöver två vuxna och två barn i åldrarna tre och tio år 19800 kronor i månaden i disponibel inkomst för att klara sig. Denna familj ges inkomststandardmåttet 1.
Allt fler svenska familjer lägger denna inkomststandard allt längre bakom sig. 1995 var den genomsnittliga inkomststandarden för barnfamiljerna 1,32; 2011 var samma siffra 1,97.

Den genomsnittliga barnfamiljen i Sverige kan alltså numera nästan försörja en lika stor familj till.
Gruppen som faktiskt kan försörja två familjer på sina inkomster ökar stadigt. 1995 var detta sant för sju procent av barnfamiljerna i Sverige, men nu skulle 48 procent av barnfamiljerna klara det.

Inga kommentarer: