Sidor

måndag 21 oktober 2013

LO och TCO vill inte träffas för att diskutera hur jobben kan bli fler i Gävleborg vilket jag beklagar.

LO och TCO har fått en inbjudan till rundabordssamtal med oss Moderater. Bakgrunden är den jobb och företagsturne som vi har haft i sommar.

Då har främst dessa punkter kommit upp som orosmoln för näringslivet;

1. S vill fördubbla arbetsgivaravgifter för unga under 26 år
2. S vill fördubbla momsen på mat på restauranger.
3. S vill införa en kilometerskatt på tung trafik på 14 kronor per mil
4. S vill avveckla kärnkraften vilket skulle leda till kraftigt höjda energipriser
5. S vill minska rut och rotavdraget.

Alla dessa åtgärder är ett hot var för sig mot jobben, men tillsammans blir det en giftcocktail mot jobben.

Det är bakgrunden till att jag vill veta hur LO och TCO ser på dessa förslag men tyvärr vill inte fackförbunden mötas för att samtal om de politiska förslag som hotar LO och TCO medlemmars jobb i länet. En orsak till det kan självklart vara att LO och TCO företrädare i länet också har partipolitiska uppdrag för socialdemokraterna. LO rasar i Expressen idag om att man inte får möta statsministern, vilket gör LO agerande i Gävleborg än märkligare.

Här är svaret från LO och TCO;
Hej Lars Beckman


Tack för din inbjudan till runda bordssamtal.

LO och TCO har behandlat skrivelsen och avböjer att medverka i samtalet. Vad LO och TCO anser i olika frågor är väl känt.

Vi rekommenderar snarare dig att genomföra runda bordssamtal tillsammans med de andra partierna för att hitta möjliga politiska lösningar på problem.

Resultatet av sådana samtal skulle ge mycket viktig information inför valet 2014 till medlemmar anslutna i förbund som ingår i LO och TCO.


Med vänliga hälsningar
Hans Svedberg, LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg
Hans Wahlbom, ordförande TCO-rådet Gävleborg

Inga kommentarer: