Sidor

tisdag 22 oktober 2013

LO och TCO vill inte medverka i rundabordssamtal om hur jobben ska bli fler i Gävleborg och hur vi behåller de jobb vi har...

Arbetarbladet har också uppmärksammat att inte LO och TCO vill träffa mig för rundabordssamtal om hur jobben i länet ska bli fler.

Motivet är följande enligt LO;

Facken tackar nej till rundabordssamtal med Lars Beckman (M).

– Vi vill inte vara val­lokomotiv för honom, säger Hans Svedberg, ordförande i LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg.

--

Det tycker jag är en märklig inställning. Den svenska modellen som TCO och LO har värnat tidigare bygger på att man samtal med varandra istället för om varandra. Näringslivet facket och samhället har samma mål, att bevara och utveckla den svenska konkurrenskraften.

Genom att LO och TCO ställer sig vid sidan om politiken så riskerar de nu att bryta sönder den framgångsrika modell som har tjänat Sverige och svenska folket såväl.

Den egentliga anledningen till att LO och TCO säger nej, skulle kunna vara att de inte vill/kan svara på hur högre energipriser, kilometerskatt på tung trafik, fördubblade arbetsgivaravgifter på unga, och fördubblad moms på mat på restauranger, skapar fler jobb i länet.

Jag beklagar att LO och TCO överger den svenska modellen och deras agerande skadar självklart de anställda på företagen som inte har fackliga representanter som vill medlemmarnas väl.


Inga kommentarer: