Sidor

torsdag 10 oktober 2013

Inbjudan till ett öppet rundabordssamtal utskickat till de fackliga organisationerna i Gävleborg om hur vi kan skapa fler jobb i länet!


Inbjudan till rundabordsamtal om jobben i Gävleborg,

Under sommaren har jag tillsammans med många andra moderatera företrädare genomfört rundabordssamtal med företagare i Gävleborg och genomfört många företagsbesök. Syftet har varit och är att utveckla den moderata politiken så att fler invånare får arbete, och att länet blir än mer attraktivt så att fler vill flytta hit.
Samtalen har visat att företagen i länet har en stor vilja att finnas i Gävleborg och att man gärna vill vara med och utveckla länet och anställa fler, om förutsättningarna är de rätta.

Det finns dock en stor oro från näringslivet över framförallt 5 punkter.

1. Det finns partier som vill avveckla kärnkraft. Det skulle leda till stora prishöjningar på el vilket allvarligt skulle hota jobben i Gävleborg och Sverige.

2. Det finns partier som vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år vilket skulle leda till stora kostnadsökningar för företagen, med färre anställda som följd.

3. Det finns partier som vill fördubbla momsen på mat på restauranger, vilket skulle leda till färre jobb och högre priser enligt företagen.

4. Det finns partier som vill införa en kilometerskatt på tung trafik på 14 kronor per mil. Det skulle leda till dyrare priser, sämre konkurrenskraft och mindre jobb enligt företagen.

5. Det finns partier som vill försämra rut och rotavdragen vilket skulle leda till färre kunder och färre anställda enligt företagen.
Jag bjuder nu in er som represantanter för företagens medarbetare till ett öppet rundabordssamtal den 15 november klockan 10. Vi träffas på Nya Moderaternas kansli fredag på Drottninggatan 23 i Gävle.

Hur ser ni på företagens oro och vad vill ni göra för att jobben ska bli fler i Gävleborg?

OSA senast måndag den 11/11 till emilie.schelin@riksdagen.se eller 08 786 40 00.

Väl mött!

 

Lars Beckman

Inga kommentarer: