Sidor

torsdag 24 oktober 2013

Illegala vapen..

Skatteutskottet hade möte på fm och vi hade besök av Tullverkets generaldirektör. Jag frågade om hur det går med de utbildade vapenhundar som Tullen har numera, och hur många beslag av vapen man har gjort. Glädjande nog så handlar det inte om några stora volymer av illegala vapen i Sverige. Tullen har tagit ca 50 vapen förra året, att jämföra med de 13 000 vapen som återlämnades i den nyligen avslutade vapenamnestin.

Men det är mycket viktigt att Tullen stoppar stör och förhindrar vapensmuggling till Sverige. Varje vapen på den illegala marknaden är ett för mycket!

Inga kommentarer: