Sidor

onsdag 23 oktober 2013

Hotet mot muddringen i Gävle Hamn röjdes undan idag.

Det var votering i Riksdagen nyss om kommunal medfinansiering om infrastruktur i sjöfarten i Sverige. S v och mp misstror sina kommunpolitikers förmåga att fatta kloka beslut så de ville förbjuda just kommunal medfinansiering. Det hade varit ett allvarligt hot mot utvecklingen i Gävle hamn men alliansen vann voteringen över s v mp så hotet är undanröjt;

Kommuner ska kunna lämna bidrag till statlig sjöinfrastruktur (KU2)

Kommuner och landsting ska ha rätt att lämna bidrag till anläggandet av allmänna farleder till sjöss som staten ansvarar för.
I dagsläget kan kommuner och landsting lämna bidrag till byggande av statliga vägar och järnvägar. Riksdagen anser att det är ett logiskt steg att möjligheten till sådan medfinansiering även ska gälla allmänna farleder. Kommunernas och landstingens möjlighet till inflytande över den statliga infrastrukturen bör vara oberoende av vilken slags trafik det handlar om.
Ändringarna gäller från den 1 december 2013. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Inga kommentarer: