Sidor

söndag 4 augusti 2013

Jag söker ditt mandat som hela länets Riksdagsledamot en mandatperiod till!

Jag ska villigt erkänna att det inte är ett enkelt val att meddela Nya Moderaterna i Gävleborg att jag står till förfogande för omval en mandatperiod till för ett uppdrag i Sveriges Riksdag som hela länets riksdagsledamot. Det är ett val som även påverkar mina nära anhöriga och det påverkar andra omständigheter.

Efter att ha vägt för och emot, och kanske det viktigaste - tycker jag att jag kan tillföra energi in i riksdagsgruppen, och kan jag bidra till, och utveckla vårt arbete med mina kunskaper och erfarenheter, så har jag kommit fram till att jag ställer mina erfarenheter och kunskaper till förfogande en mandatperiod till. I Moderaterna går det till så att man meddelar partiet att man vill vara med i provvalet och sedan så är det medlemmarna som väljer de kandidater som man vill ha på riksdagslistan, och i vilken ordning.

Efter att ha varit på en omfattande jobb och företagsturne i Gävleborg i sommar så är det bara att konstatera att det är av avgörande betydelse för jobben i länet, att vi får en fortsatt period till med den framgångsrika alliansregeringen. De förslag som finns från oppositionen om kilometerskatter för tung trafik, avvecklad kärnkraft, fördubblade arbetsgivaravgifter för unga, fördubblad moms på mat på restauranger, lagstiftning om rätt till heltid, borttagande av rut och rotavdrag, införande av förmögenhetsskatt, införande av fastighetsskatter, kraftig höjning av drivmedelsskatterna, borttagande av jobbskatteavdraget, ger mig en stor energi för att arbeta för en fortsatt alliansregering.

I fredags presenterade vi förslag om hur vi moderater vill utveckla vår landsbygdspolitik. Det är en arbetsgrupp som jag själv har ingått i, och jag tycker att det är 40 konkreta förslag om hur vi ska utveckla en politik för hela Sverige. Den rapporten är också en programförklaring till vad jag vill ska hända under nästa mandatperiod med en fortsatt alliansregering.

Jag söker alltså ditt förtroende en mandatperiod till, som hela länets Riksdagsledamot och ser fram emot ditt förtroende!

Inga kommentarer: