Sidor

fredag 2 augusti 2013

Idag har vi presenterat en rapport med 40 punkter för att utveckla landsbygden!

Idag har vi moderater presenterat rapporten 40 punkter för att utveckla en levande landsbygd. Det är en arbetsgrupp som jag har ingått i, och jag tycker att vi har kommit med konkreta förslag som går att göra politik av.

Lars Beckman (M): ”40 förslag för en levande landsbygd”
 
Riksdagsledamot Lars Beckman har ingått i en Moderat Arbetsgrupp, som under ledning av Ulf Berg, Riksdagsledamot från Dalarna, tagit fram konkreta politiska förslag för att utveckla landsbygden i Sverige
 
Gruppen som bestått av riksdagsledamöter från hela landet, har haft som uppgift att utifrån lokala faktorer presentera förslag som leder till att fler kan välja att bo kvar utanför storstäder. Framförallt handlar det om att underlätta att fler näringar och myndigheter fungerar mer effektivt, för att förstärka allt det goda som finns.
- För arbetsgruppen har det varit viktigt att stärka människors möjlighet att styra så mycket som möjligt över sina egna liv, utan politikers inblandning anser Ulf Berg, riksdagsledamot för Moderaterna. Sedan slår vi fast att det behövs bra skyddsnät när exempelvis sjukdom eller annat händer.
 
-Vår rapport visar att det är fullt möjligt att driva en politk som gynnar både stad och landsort, men då måste förutsättningarna vara de rätta säger Lars Beckman, i en kommentar till rapporten.
 
- För Sveriges goda ekonomi, krävs det att hela landet stärks och fortsätter att utvecklas, säger Ulf Berg vidare.
 
- Nu presentar vi 40 konkreta politiska förslag för att utveckla landsbygden i Sverige och det är vår förhoppning att stora delar av den här rapporten kan bli skarpa politiska förslag. Det vore värdefullt för att vända befolkningsutvecklingen även för Gävleborg avslutar Lars Beckman
 

 
 

        


Inga kommentarer: