Sidor

fredag 5 juli 2013

Skattechock för norrbotten med s v och mp föreslagna kilometerskatter!

Pressinbjudan

 
Pressinbjudan;


Skattechock i Norrbotten 

- så slår den socialdemokratiska kilometerskatten

 


Tid: fredag 5/7 klockan 09:30

Plats: Moderaternas partilokal Boden

 

Fredag den 5 juli så presenterar Johan Johansson (M) och Lars Beckman (M), moderata riksdagsledamöter från Norrbotten respektive Gävleborg, rapporten ”Skattechock i Norrbotten – så slår den socialdemokratiska kilometerskatten”.

I rapporten så granskas hur det socialdemokratiska förslaget om att införa en kilometerskatt skulle påverka kostnaderna för att transportera gods i Norrbottens län. En särskild analys görs av de kostnader som riskerar att uppstå vid de stora transporter som planeras från Northland Resources gruvverksamhet i Pajala.

I samband med att rapporten presenteras så anordnas en pressträff där media får en möjlighet att ställa frågor om rapporten.

För mer information kontakta:

Johan Johansson (M), Riksdagsledamot, Näringsutskottet

Kontakt: 0703-829505

Lars Beckman (M), Riskdagsledamot, Skatteutskottet
070 361 36 96

Inga kommentarer: