Sidor

fredag 5 juli 2013

S skattechock slår hårt mot Norrbotten!

Skattechock i Norbotten 

– så slår den socialdemokratiska kilometerskatten mot jobben och tillväxten i Norrbotten!


Fredag den 5 juli så presenterade Johan Johansson (M) och Lars Beckman (M), moderata riksdagsledamöter från Norrbotten respektive Gävleborg, rapporten ”Skattechock i Norrbotten – så slår den socialdemokratiska kilometerskatten”.

I rapporten så har de båda granskat hur det socialdemokratiska förslaget om att införa en kilometerskatt skulle påverka kostnaderna för att transportera gods i Norrbottens län.

En särskild analys görs av de kostnader som riskerar att uppstå vid de stora transporter som planeras från Northland Resources gruvverksamhet i Pajala.

- Socialdemokraterna vill införa en kilometerskatt i Sverige som skulle betyda kraftigt ökade kostnader för hushållen och företagen i Norrbotten säger Johan Johansson i en kommentar till rapporten. En barnfamilj i ett hushåll med 4 personer skulle få en ökad utgift med över 11 000 kronor för perioden 2014-2018 visar vår utredning.

- För ett företag som Northland visar vår rapport att en kilometerskatt skulle kosta det Pajalabaserade företaget ca 32 miljoner kronor per år, vilket vore ett allvarligt hot jobben i Pajala, men inte bara där - utan för hela näringslivet i Norrbotten säger Johan Johansson.

- Näringslivet i Norrbotten skulle få svårare att klara konkurrensen då alla produkter till och från Norrbotten skulle fördyras avsevärt säger Johan Johansson vidare. Det skulle leda till färre jobb i Norrbotten.

- S vill beskatta avstånd medan vi i alliansen vill bekämpa utsläppen konstaterar Lars Beckman, moderat riksdagsledamot från Gävleborg och verksam i Skatteutskottet.

- S v och mp vill tillsammans höja skatterna i Sverige mycket kraftigt och tillsammans vore det en skattechock för Norrbotten och övriga Sverige. Skattechocken använder partierna till att bygga ut bidragssystemen till människor som inte arbetar avslutar Lars Beckman

För mer information kontakta:

Johan Johansson (M), Riksdagsledamot, Näringsutskottet

Kontakt: 0703-829505

Lars Beckman (M), Riksdagsledamot, Skatteutskottet
070 361 36 96

Inga kommentarer: