Sidor

måndag 8 juli 2013

I Ljusdal är allt möjligt... utom långsiktig planering..


I Ljusdal är allt möjligt. Socialdemokraterna styr i minoritet tillsammans med vänstern. De har stora projekt på gång. Handelsområde på Östernäs som ska ge jobb. Flytt av timmerterminal som ska ge jobb. Ny genomfartsled planeras. En undergång ska binda ihop centrum med Östernäs. Med mera.

I Ljusdal finns inga långsiktsplaner för utveckling och investeringar. Vi tar frågorna som dom kommer säger kommunalrådet Roland Bäckman (S) . Kostnaderna får vi ta ställning till när de kommer.
Utan planering finns stor risk för att de olika projekten bara blockerar varandra, när de ska genomföras inom samma snäva tidsfönster och budgetutrymme. I början av mandatperioden hände inte mycket och nu måste därför allt ske på en gång. Risken är det inte blir mer än en bekant tummetott.  Helt enkelt att projekten schabblas bort i brist på planering och politisk ledarskap.

Ljusdal ligger i topp när det gäller ungdomsarbetslöshet. Även i Ljusdal måste det därför gå att driva flera nödvändiga projekt samtidigt och skapa jobb. Men med det nuvarande kommunalrådets syn på planering och framförhållning blir det svårt. Synd Ljusdal, ni behöver fler jobb!

 

Inga kommentarer: