Sidor

onsdag 10 juli 2013

Glädjande utveckling av användning av RUT och ROT avdrag i Gävleborg och Sverige!

PRESSMEDDELANDE

2013-07-10

Alliansens rut- och rot-avdrag fortsätter att underlätta människors livspussel! Glädjande ökning av användandet av rut-avdraget i Gävleborgs län!
I dag presenterar Skatteverket ny statistik som visar att intresset för rut och rot fortsätter att öka i landet. Rut-avdraget har den största procentuella ökningen på 14 procent.

För Gävleborgs län har antalet köpare av rot-tjänster minskat något sedan förra året, men antalet som använder rut-avdrag har ökat. De första sex månaderna har 15 742 personer köpt rot-tjänster och 8228 personer köpt rut-rjänster i Gävleborgs län. Motsvarande siffror för samma period förra året är 15 921 respektive 7193 personer.

Antalet rot-företag i länet har minskat något från 1586 stycken till 1570 stycken. Rut-företagen har vuxit rejält från 303 stycken till 386 stycken i länet, en ökning med över 25 procent.

I Gävle är antalet personer som använder sig av rut-avdrag nästan lika många som de som använder rot-avdrag, siffrorna är nu 3171 respektive 4437 personer.

- Det är glädjande att se rut-företagens utveckling i länet. Både rut och rot behövs för att underlätta människors vardag, inte minst för barnfamiljer och pensionärer. Dessutom stimuleras samtidigt både jobb och företagande i länet, säger riksdagsledamot Lars Beckman (M) i en kommentar.
 
- Alla jobb är viktiga och behövs, och genom rut- och rot-avdragen har det skapats värdefulla arbetstillfällen i länet och jag ser gärna en fortsatt ökning av användandet av avdragen, säger Lars Beckman vidare.
 
- Jag har svårt att förstå partier som vill försämra eller helt avveckla rut- och rot-avdragen. Skatteverkets siffror visar att avdragen hjälper många människor att få vardagen att gå ihop, avslutar Beckman.

Länk till Skatteverkets hemsida där siffrorna presenteras:
 
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/press/pressmeddelanden/riks/2013/2013/fortsattokningforrotochrut.5.64a656d113f4c75970119c5.html

Kontakt:
Lars Beckman (M)
Riksdagsledamot Gävleborgs län
Skatteutskottet
070 - 361 36 96

Inga kommentarer: