Sidor

fredag 19 juli 2013

Debattartikel i Svenska Dagbladet om Radiotjänst..

Idag skriver jag i Svenska Dagbladet att Eva Hamilton bör kalla till ett extra styrelsemöte i Radiotjänst.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/se-over-jakten-pa-licenspengar_8358688.svd


1 kommentar:

Anonym sa...

Det är inte bara Radiotjänst som behöver se över sin verksamhet.

Riksdagen bör ta i åtanke att en dylik tillämpning av lagarna där begreppet "utsändning" anses innefatta även sådana program som endast finns tillgängliga på viss webbsida får vissa följdkonsekvenser.

En sådan konsekvens är att ett flertal svenska internetleverantörer numera sannolikt kan komma att definieras som sådana programföretag vilka ägnar sig åt vidaresändningar av tv och radio enligt Radio- och tv-lagen.

En ytterligare följd blir att internetleverantörerna, vilka ägnar sig åt vidaresändningar, gör sig skyldiga till upphovsrättsbrott genom att i sin kommersiella verksamhet vidaresända upphovsrättsskyddat material utan att vare sig ha avtal eller tillstånd till detta.

Rättighetsorganisationerna vädrar just nu morgonluft och inväntar endast att de prövningar av tv-avgifter som gjorts av Förvaltningsrätten ska överprövas av Kammarrätten och möjligtvis Högsta förvaltningsdomstolen. Blir utfallet i dessa instanser detsamma finns sedan ingen hejd på alla ekonomiska krav som kan komma att ställas på internetleverantörerna att utge upphovsrättsersättningar till exempelvis STIM för att bara nämna en av alla upphovsrättsorganisationer.

Radiotjänst kan möjligtvis själva välja att inte kräva licensavgift för exempelvis datorer, surfplattor, mobiltelefoner, internetuppkopplade displayer till smarta vvs-system etc. Däremot kan Radiotjänst inte stoppa den upphovsrättsboll som nu kommit i rullning. Den bollen kan nu bara stoppas av Kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen, eller i slutänden av Riksdagen.
Lösningen på problemet ovan ligger inte hos Radiotjänst