Sidor

fredag 14 juni 2013

Interpellation om borttagande av parkeringsplatser för funktionsnedsatta!

Jag har skrivit en interpellation till Gävle kommunfullmäktige om bortplockande av parkeringsplatser för funktionsnedsatta.

http://extranet2.gavle.se/WebDiary/Files/PDF/f2cbc3f6-be36-43a9-9b52-6ef7d9053dd1.pdf

Inga kommentarer: