Sidor

måndag 20 maj 2013

Pressmeddelande utskickat om att Länsstyrelsen blir kvar i Gävle och Gävleborg

PRESSMEDDELANDE:

2013-05-20

Beckman välkomnar regeringens besked om att det inte blir någon sammanslagning av länsstyrelser


Det blir ingen förändring i Länsstyrelsernas organisation. Det beskedet lämnades i dag av civilminister Stefan Attefall på ett möte med landets landshövdingar och länsråd. I en tidigare utredning föreslogs att dagens 21 länsstyrelser skulle bli elva. Dagens besked från regeringen innebär att det inte kommer att genomföras någon sammanslagning av länsstyrelser under den här mandatperioden.

- Det är ett glädjande besked att Länsstyrelsen i Gävle blir kvar. Det är ett positivt besked för Gävle eftersom Länsstyrelsen är en stor och viktig arbetsplats, säger Beckman i en kommentar till beskedet.

Länk till debattartikel av bland andra Beckman som skrevs i samband med att utredningens förslag presenterades: http://arbetarbladet.se/torget/debatt/1.5412751-m-vill-inte-slopa-gavleborg-lan

Kontakt:


Lars Beckman, (M)

Riksdagsledamot för Gävleborg

0703 – 613696
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inga kommentarer: