Sidor

tisdag 21 maj 2013

Min bedömning är att Länsstyrelsen i Gävleborg blir kvar - så länge vi har en alliansregering.

Igår sa Stefan Attefall att frågan bereds om flytt och ihopslagningar av Länsstyrelser och att tidsplanen blir kraftigt försenad, enligt ett inslag i Radio Gävleborg idag.

Från oss Moderater i länet har vi varit tydliga. Vi ser inte något värde i att flytta Länsstyrelsen från länet till Falun. Det är också en linje som gäller enligt min uppfattning på nationell nivå när vi har diskuterat frågan internt.

Sedan kan det så klart finnas andra partier som har en annan agenda. Den som vill veta vilka dessa partier är kan googla fram de kommentarer som gavs från s när förslaget presenterades.

Min bestämda uppfattning är att det inte kommer att ske några sammanslagningar så länge vi har en alliansregering i Sverige med en moderat statsminister. Vi Moderater ser inte något värde i detta, och att inte frågeställningen har skickats ut på remiss kan och ska tolkas så att det finns allianspartier som möjligen är för medan det finns andra allianspartier som är bestämt emot. Varför skicka ut en fråga på remiss där vi på förhand vet att det inte kommer att genomföras?

Det man däremot kan veta är att s med stor sannolikhet skulle vilja av avlöva Länsstyrelsen makt och inflytande till Region Gävleborg och med en s-regering så får medarbetarna på Länsstyrelsen börja förbereda sig för att pendla till Falun.

Inga kommentarer: