Sidor

onsdag 22 maj 2013

Alliansen Gävleborg skriver tillsammans om den offensiva vårbudgeten!

Alliansen Gävleborg skriver tillsammans i Hälsingetidningar idag om den offensiva vårbudgeten från alliansregeringen.

Vi konstaterar bl a;

Nu föreslår alliansen, i samband med den ekonomiska vårpropositionen, ytterligare åtgärder för 2013 och 2014 för att dämpa den ökande arbetslösheten och motverka att den biter sig fast. Åtgärdspaketet rymmer 12 400 extra utbildnings- och praktikplatser, ytterligare 700 miljoner kronor till drift och underhåll av järnväg samt 40 miljoner kronor per år till regionalt tillväxtarbete.
Mot en enig allians, som nu genomför vår sjunde gemensamma budget, står sinsemellan splittrade oppositionspartier vars olika politiska inriktningar riskerar att försämra det redan svaga konjunkturläget.

Socialdemokraternas skattehöjningar på 30 miljarder kronor skulle kraftigt försämra förutsättningarna för fler jobb och växande företag.

De splittrade oppositionspartierna vill dessutom införa en kilometerskatt som skulle slå hårt mot ett län som Gävleborg. Lägg därtill på en höjning av restaurangmomsen och en fördubbling av arbetsgivaravgifterna för unga, som drabbar restaurangbranschen hårt som sysselsätter närmare 3 000 personer i Gävleborg. En tredjedel av dem är unga under 26 år och nästan lika många är utrikes födda.

Jag skriver tillsammans med Tomas Tobé (M) , Margareta B Kjellin (M) , Hans Backman (FP) och Anders W Jonsson (C), riksdagsledamöter Gävleborgs län Gunnar Canslätt (KD), förste vice distriktsstyrelseordförande Gävleborg

Inga kommentarer: