Sidor

torsdag 18 april 2013

Utanförskapet i Gävleborg enligt Riksdagens Utredningstjänst.. Det har alltså sjunkit kraftigt sedan 2006
 

Tabell 1: Antal helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 år som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag i Gävleborgs län 1999-2011

 
Sjuk-penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning[1]
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Ekonomiskt
bistånd
Totalt
Folk-
mängd
20-64 år
Andel
1999
6 071
12 562
11 469
6 167
2 199
38 469
160 199
24,0
2000
7 743
12 598
10 361
5 165
2 060
37 927
159 596
23,8
2001
9 699
12 981
8 722
5 195
1 790
38 387
159 055
24,1
2002
9 804
14 007
7 874
5 732
1 646
39 063
158 476
24,6
2003
9 238
14 957
9 116
4 738
1 681
39 731
158 293
25,1
2004
7 749
16 301
9 440
5 687
1 792
40 970
158 108
25,9
2005
6 201
17 240
8 814
6 051
1 873
40 180
157 945
25,4
2006
5 170
17 361
7 275
7 062
1 742
38 609
157 584
24,5
2007
4 166
17 016
5 884
4 474
1 765
33 305
157 233
21,2
2008
3 478
16 278
4 166
4 171
1 903
29 996
157 130
19,1
2009
2 919
14 962
5 325
6 167
2 370
31 742
156 445
20,3
2010
2 577
13 159
4 376
8 473
2 751
31 337
156 026
20,1
2011
2 946
11 298
3 401
8 064
2 867
28 577
155 241
18,4

Källa: SCB 2012
[1] Sjuk- eller aktivitetsersättning är den term som sedan 2003 används istället för förtidspension

Inga kommentarer: