Sidor

onsdag 24 april 2013

Ännu en kommunal skandal under uppsegling i Gävle!

Gävle har under lång tid styrts av socialdemokraterna med stödpartierna v och mp. Det innebär att man styr Gävle slentriant och uppenbarligen har man tappat kontrollen över styret av Gävle. Då tänker jag inte bara på det usla företagsklimatet, den höga arbetslösheten, de höga sjuktalen, utan de två kommunala skandaler som inträffat på kort tid.

Förskringringen på 20 miljoner i en förvaltning följs nu upp av en skandal på en annan förvaltning.

En handläggare vid Socialtjänsten har stängts av med omedelbar verkan. Handläggaren har raderat 151 anmälningar och ansökningar som rör barn och unga.

Det är ytterst anmärkningsvärt att så mycket kan gå fel i en så förhållandevis liten kommun som Gävle men lugn, snart kommer Carina Blank (S) att gå ut i media och skylla på allt utom sitt eget ansvar.

Det krävs ett maktskifte i Gävle. Redan i förra valet så röstade fler på alliansen än på s och v och hade det inte varit duperade valkretsar i Gävle så hade vi förmodligen haft en annan majoritet i Gävle.

Det är alltså en myt att Gävle är en "röd" stad men vi i alliansen ser verkligen fram emot att ta över ansvaret för Gävle så att vi kan börja med att ställa saker till rätta igen.

Inga kommentarer: