Sidor

fredag 15 februari 2013

Programmet för infrastrukturdagen i Högbo idag

Program

Infrastrukturens flaskhalsar och möjligheter?


09.30 Fika

10.30 Inledning

10.45 Näringslivets transportbehov, Per BondessonNäringslivets Transportråd

11.20 Borlänge ett nav för transporter, Kjell Friman

12.00 Lunch

13.00 Gävle Hamn, Fredrik SvandbomGävle Hamn - en hamn som utvecklas

13.30 Trafikverket, Ingemar FrejTrafiksystemets kapacitet och flaskhalsar

14.00 Mellansveriges logistiknav, Anders FranckSamverkan för utveckling

14.20 PaneldebattPrioriterade infrastruktursatsningar i regionen.
I debatten deltar förutom talarna ovan även Riksdagsmännen
Lars Beckman M och Anders Ahlgen C samt Maskinentreprenörernas förbundsordförande Håkan Norén.

15.00-15.30 Fika med mingel

Inga kommentarer: