Sidor

tisdag 12 februari 2013

Interpellation om Unga Örnar inlämnad till Gävle kommun


 

Gävle 2013-02-11

 
Interpellation

 Oberoende utvärdering av Unga Örnar

 
Unga Örnar säger själva att de är en del av arbetarrörelsen i Sverige och trots det så driver de fritidsgårdar på entreprenad i Gävle kommun. När de har utlyst lediga tjänster för fritidsgårdar inom Gävle kommun så kräver de, att de som arbetar där ska dela arbetarrörelsens värderingar. Detta alltså för fritidsgårdar som finansieras av alla Gävlebor och dit alla barn är hänvisade oavsett politisk åskådning.

Det här kan vara ett stort bekymmer om det är så att barnen inte kan vistas i en miljö utan politisk påverkan och mina frågor till ansvariga kommunalråd är följande;
 

  1. Hur stor summa har utbetalts till Unga Örnar för drift av fritidsgårdar/klubbar sedan Unga Örnar erhöll entreprenadavtal med Gävle kommun?
 

  1. Ser du några problem med att Unga Örnar ställer det som krav i platsannonser hos Arbetsförmedlingen att den som jobbar där ska dela arbetarrörelsens värderingar?
 

  1. Finns det liknande krav för tjänster som är utlysta inom Barn- och Ungdomsförvaltningen?
 

  1. Vilken oberoende instans granskar och utvärderar regelbundet den verksamhet som sker på Unga Örnars fritidsgårdar?
 

  1. De familjer som inte vill att deras barn ska vara i en fritidsverksamhet som drivs av en organisation som enligt egen uppgift tillhör arbetarrörelsen i Sverige – vart ska de barnen vara?


  1. Är det lämpligt att sidoorganisationer till politiska partier driver fritidsgårdar med skattemedel från Gävle kommun?
 

Gävle dag som ovan

 

            Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 


 

Inga kommentarer: