Sidor

onsdag 13 februari 2013

Glädjande nog har Stockholm bland den renaste luften i Europa!

PRESSMEDDELANDE:


2013-02-13

Stockholm tillhör glädjande nog de städer i Europa som har bland de lägsta nivåerna av partiklar!

En ny undersökning från Riksdagens Utredningstjänst visar att europeiska städer som infört dubbdäcksförbud trots det har högst nivåer av de farliga luftpartiklarna PM10.

I bland annat Stockholm, Uppsala och Göteborg har man infört lokala dubbdäcksförbud i syfte att sänka partikelnivåerna, men är det rätt källa till utsläppen?

Ett flertal europeiska städer som infört dubbdäcksförbud har betydligt högre PM10-halter än Stockholm som tvärtom har bland de lägsta partikelnivåerna i Europa.

De tre städer som i undersökningen utmärker sig med allra högst PM10-halter har alla tre totalförbud mot dubbdäck. Vidare har samtliga av de fem städer som i undersökningen överstiger dygnsmedelvärdet flest dagar per år totalförbud mot dubbdäck.

Allra lägst PM10-halter, för såväl års- som dygnsmedelvärdet, finns i Tallinn där dubbdäck är tillåtna. Det visar att det måste vara andra orsaker till höga partikelnivåer än dubbdäck.

- Det är dags att börja diskutera vad som verkligen orsakar de höga PM10-halterna. Resultatet i undersökningen visar att det inte finns något direkt samband mellan dubbdäcksförbud och låga PM10-halter. Det är viktigt att hitta källan till de höga PM10-halterna för att förbättra luftkvaliteten i Europa, säger Lars Beckman i en kommentar till undersökningen.
 
- Det är viktigt att Sveriges Riksdag inte vidtar åtgärder för att försämra trafiksäkerheten i Sverige. Vi har ett viktigt mål om att ha en nollvision i trafiken och den här rapporten visar att debatten om dubbdäcksförbud har haft fel utgångspunkter, fortsätter Lars Beckman.
 
- Att samtliga städer i RUT-rapporten där PM10-halterna är som högst har totalförbud mot dubbdäck talar sitt tydliga språk, säger Ulf Berg.
 
- De höga PM10-halterna måste förmodligen bero på något annat än just dubbdäcksanvändning. Tallin har den lägsta nivån i Europa och där har man inte försämrat trafiksäkerheten med dubbdäcksförbud, säger Ulf Berg vidare.

- Det är alltså ett mycket oklart samband mellan dubbdäcksförbud och minskade partiklar men det man verkligen vet är att risken för att förolyckas i en trafikolycka ökar med över 40 procent om man kör med dubbfria däck jämfört med dubbdäck, och de som dör är ofta unga trafikanter, avslutar Ulf Berg.

Inga kommentarer: