Sidor

måndag 4 februari 2013

Företags och arbetsplatsbesök under veckan..

Den här veckan så ägnar jag mig åt att möta företagare runt om i Sverige som får tillfälle att spela in synpunkter på den moderata skattepolitiken men jag började måndag morgon med ett besök på en av länets Arbetsförmedlingar. Det är viktigt att även lyssna in här vad man har för ideer och förslag för att förbättra verksamheten och det var ett givande samtal i morse om hur olika saker kan förbättras.

Även om det är över 200 000 fler i jobb sedan 2006 och Sverige är ett föredöme i Europa så måste vi ständigt utveckla vår politik. Jag och min kollega har föreslagit att vi ska fördubbla jobbskatteavdraget för unga under 26 år, och det finns många olika ideer om hur man kan införa RITavdrag, eller hur man kan utveckla det befintliga rut och rotavdraget. Avdrag som v vill ta bort helt, och som s vill begränsa.

Vad vill du att alliansen ska göra för att få fler i jobb?

Vi har sänkt arbetsgivaravgifterna med hälften för unga under 26 år, vi har sänkt restaurangmomsen, vi har infört jobbskatteavdrag, vi har sänkt bolagsskatterna. Vi har infört valfrihet för äldre i äldreomsorgen och vi har infört regelförenklingar på företagsområdet, bl a med månadsmoms bara för att nämna några exempel bland allt vi har gjort.

Jobbskatteavdraget har gett en barnfamilj som bor i Gävle ca 40 000 mer per år att röra sig med, och då har man också ett större ekonomiskt utrymme att handla och köpa tjänster för. Det gynnar handeln och tjänstesektorn.

Vad vill du att alliansen ska göra för att fler ska få jobb i Sverige och i Gävleborg?

Inga kommentarer: