Sidor

fredag 15 februari 2013

Att vallokalerna ska vara åtkomliga för alla har vi moderater lyft i valkagskommitten

SVD skriver om det idag.- Posted using BlogPress from my iPad

Inga kommentarer: