Sidor

torsdag 13 december 2012

Stabil sysselsättning i Sverige enligt SCB

SCB publicerar arbetsmarknadsstatistik idag och trots den dämpning av konjunkturen vi har sett så har vi en stabil sysselsättning i Sverige. Det är över 200 000 fler sysselsatta idag jämfört med 2006. Även i vårt län kan man i en ny rutrapport som jag har tagit fram se hur utanförskapet i länet sjunker kraftigt. Det är 10 000 färre i utanförskap i Gävleborg idag jämfört med 2006.

SCB skriver;

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 669 000 i november 2012 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,5 procent. Bland männen var sysselsättningsgraden 68,3 procent och för kvinnorna var den 62,7 procent.

Inga kommentarer: