Sidor

söndag 16 december 2012

På fullmäktige i Gävle ska vi debattera varför s skänkte bort 6.5 miljoner till ett privat företag

Imorgon kommer vi att debattera s v mp styrda Gävle kommuns beslut om att skänka bort 6.5 miljoner.

Som du kommer ihåg så togs alla lån och skulder bort från det kommunala bolaget och sedan skänktes det till privata köpare av Furuviksparken. Då köparna saknade pengar att köpa för så fick man först ett års driftsbidrag och utöver det fick man också låna 6.5 miljoner av Gävle kommun. Dessa pengar skulle enligt avtalet återbetalas till kommunen när man kunde det, och det har också Gävle kommuns revisorer påpekat att man hade kunnat göra i en revisionsrapport.

De privata ägarna av parken sålde parken vidare till Park & Resort och på den affären tjänade man 24 miljoner kronor. Motsvarande förlust har skattebetalarna i Gävle gjort.

Nu var det så att Park & Resort mycket väl visste om skulden till Gävle på 6.5 miljoner och man tillskrev då kommunen och begärde att skulden skulle avskrivas, ett beslut som kf också tog. Ett annat scenario hade kunnat vara de gamla ägarna löste bort lånet på 6.5 miljoner och sedan hade man "bara" gjort en vinst på 18 miljoner i försäljningen av parken.

Nåväl, jag överklagade beslutet tillsammans med två kollegor till förvaltningsrätten då jag ansåg att det kommunfullmäktiges beslut om avskrivning var brott mot gällande lagstiftning om att en kommun inte får gynna ett enskilt företag och vi vann - föga oväntat - överklagan. Nu har då Förvaltningsrättens dom vunnit laga kraft för länge sedan man Gävle kommun har inte vidtagit några juridiska åtgärder för att få tillbaka pengarna.

Det här är en affär som s v och mp inte har skött väl utan det har varit mycket lönsamma resor som den privata Furuviksparken har betalt till ledande kommunala tjänstemän och politiker för varför skulle man annars göra så dåliga affärer för skattebetalarna i Gävle?
- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: