Sidor

onsdag 12 december 2012

Landstinget Gävleborg och Gävle kommun betalar ut högre ersättningar till f.d politiker än vad Sveriges Riksdag gör för politiker från Gävleborg och de röd-gröna tar emot 80-90% av utbetalda ersättningarPRESSMEDDELANDE:


2012-12-12

Ny rapport från Riksdagens utredningstjänst visar att Landstinget Gävleborg och Gävle kommun betalar ut högre ersättningar till f.d. politiker än Sveriges Riksdag i inkomstgaranti och att det är de rödgröna i länet som tagit emot högst och mest ersättningar!

Med anledning av den debatt som sker just nu om ersättningar till f.d. politiker så har Riksdagsledamot Lars Beckman beställt en rapport från Riksdagens utredningstjänst som visar vilka partiers f.d. politiker som fått inkomstgarantier från Riksdag, landsting och kommun i Gävleborg från 2002 till 2012.

Som framgår av undersökningen så är det partiernas f.d. företrädare som har efterfrågats och inte enskilda personers namn.

Rapporten visar att;

8 625 616
kronor har utbetalats till f.d. riksdagsledamöter som representerat Gävleborgs län,

11 078 318
kronor till f.d. landstingspolitiker i Gävleborg och

9 742 278
kronor till f.d. politiker i Gävle kommun, som är den kommun i länet som har högst utbetalda ersättningar.

Undersökningen visar att av utbetalningarna i Gävleborg har 86 % betalats ut till de rödgröna partiernas f.d. företrädare. Till de två minsta partierna i Gävleborg V och MP:s f.d. företrädare har det utgått högst sammanlagd ersättning till partiernas företrädare med 4 905 702 kronor.

Den enskilda f.d. riksdagsledamot som tagit emot högst ersättning sedan 2002 kommer från miljöpartiet med en summa av 2 266 255 kronor enligt rapporten.

Av samma undersökning framgår det att Landstinget Gävleborg utbetalat 11 078 318 kronor till f.d. politiker. Det överstiger såväl Sveriges Riksdag som Gävle kommun. Av den summan går 9 652 400 kronor till f.d. ledamöter från S, V och MP. Det motsvarar 87 % av den utbetalda inkomstgarantin. Den enskilda politiker som har tagit emot högst ersättning kommer från S med en summa av 2 501 104 kronor.

Den kommun i Gävleborg som har betalt ut högst ersättningar till f.d. politiker är Gävle kommun som sammanlagt har betalt ut 9 742 278 kronor sedan 2002. De rödgröna partiernas f.d. ledamöter har erhållit sammanlagt 7 965 369 kronor i avgångsersättningar motsvarande 81,7 % av de utbetalda ersättningarna.

Den f.d. politiker i Gävle kommun som tagit emot högst ersättning är från S med en summa av 1 870 082 kronor.

Lars Beckman säger i en kommentar till RUT rapporten;

- Rapporten visar att i alla tre politiska församlingar i Gävleborg så är det f.d. politiker från de rödgröna som har tagit emot mellan 80 - 90 % av ersättningarna. Det är en överraskande hög siffra, säger Lars Beckman i en kommentar till rapporten. Särskilt eftersom de två minsta partierna i Riksdagen har erhållit högst ersättningar.
 
- Rapporten visar även att det är f.d. politiker i Landstinget Gävleborg som tar emot högst ersättningar och det är förmodligen en överraskning för många, liksom att Gävle kommun betalar ut högre ersättningar till f.d. politiker än vad Sveriges Riksdag gör, säger Beckman vidare.
 
- Det är rimligt att det nu sker en översyn av villkoren för inkomstgarantier för politiker och att det då ska gälla alla de tre politiska nivåerna när partierna så småningom kommer överens om eventuella förändringar.


Inga kommentarer: