Sidor

fredag 21 december 2012

Finansminister Anders Borg har presenterat en ny prognos av det ekonomiska läget.

I dag presenterade finansminister Anders Borg, som tidigare aviserats, en ny prognos av det ekonomiska läget.

Det vi nu ser är att riskbilden som presenterades redan i samband med budgeten förverkligas. Utsikterna för världsekonomin har försvagats under hösten. Detta beror i huvudsak på en svag utveckling i euroområdet, som nu är i recession, och på osäkerheten kring hur USA:s offentliga finanser kommer att påverka världsekonomin. En försämrad utveckling i omvärlden slår mot den svenska exportindustrin.

Tillväxten för 2013 revideras ner till 1,1 % och arbetslösheten förväntas stiga till 8,2 % under 2013. Vi ser också ett underskott på -1,3 % för 2013. Tillväxten bedöms gradvis normaliseras under 2014.

Sverige har bland Europas starkaste finanser och vår ekonomi har visat god motståndskraft. Vår skuldsättning är bland de lägsta i Europa. Detta gör att Sverige är väl rustat och har manöverutrymme i tider av ekonomisk oro.

Med Alliansens budget för 2013 skjuter vi in energi i ekonomin och gör viktiga investeringar i infrastruktur, forskning och innovation, företagande och unga människors jobbchanser för att stärka konkurrenskraften och värna jobben. Styrkan i de svenska statsfinanserna och den ansvarsfulla ekonomiska politiken gör att Sverige beräknas nå överskottsmålet över konjunkturcykeln.

Vi ska värna Sveriges starka position och agera försiktigt så att vi kan hantera försämringar i ekonomin utan att i framtiden tvingas skära ned eller höja skatter. Regeringen följer utvecklingen noga och prövar behovet av ytterligare åtgärder för att hålla tillbaka krisens genomslag på arbetsmarknaden och säkra de långsiktiga tillväxtförutsättningarna, sade finansminister Anders Borg i samband med presentationen av prognosen av det ekonomiska läget.

I ett läge där Sverige nu står inför utmaningar i och med en svag global konjunktur väljer Socialdemokraterna att föreslå kraftiga skattehöjningar på arbete och produktion. Socialdemokraternas budgetförslag innehåller såväl skattehöjningar på drygt 30 miljarder kronor som ett lägre reformutrymme vilket skulle strama åt svensk ekonomi och slå mot jobb och tillväxt.

Inga kommentarer: