Sidor

torsdag 22 november 2012

Vänsterpartiets förslag på skattehöjningar i sin skuggbudget. Vad säger s och mp om det?

Min kollega i Skatteutskottet Lena Asplund listar vänsterpartiets förslag i skatteutskottet som de på fullt allvar föreslår i sin skuggbudget till Riksdagen på sin blogg.

Det är en riktig giftcocktail som v föreslår och tyvärr så kommer de självklart att kräva att deras politik får ett stort genomslag om det skulle gå så olyckligt att mp s och v kan bilda regering efter valet 2014. Så frågan är vad s och mp kommer att gå med på i en ev regeringsförhandling? Återinförd dödsskatt i Sverige i form av en återinförande av arvsskatt? Kraftigt höjda bensinskatter? Osv osv.

Lena skriver;

Vänsterpartiets budget består av en mängd höjda skatter:

Kilometerskatt för lastbilar
Höjd bensin och dieselskatt
Höjd skatt för de som arbetar
Återinförandet av förmögenhetsskatten
Återinförandet av arvskatten
Återinförandet av gåvoskatten
En skatt på 5 % på landets fyra storbanker
Införandet av en flygskatt
Återinförandet av skatten på handelsgödsel
En skatt på fritidsbåtar
Borttagande av den sänkta restaurangmomsen
Bort med Rut-avdraget
Begränsa Rot- avdraget till 15000
Höjning av bolagskatten till 28%
Ta bort nedsättningen av den särskilda löneavgiften för äldre
Bort med den halverade arbetsgivaravgiften för unga under 26 år

Inga kommentarer: