Sidor

torsdag 15 november 2012

s v och mp styrda Gävle fortsätter att ligga lågt i rankning över bästa skolkommun i Sverige.

Lärarförbundet har rankat Sveriges kommuner i förhållande till varandra och tyvärr fortsätter länets största kommun Gävle att traggla i mitten av rankningen.


Nordanstig ligger till och med bland de sämsta kommunerna i Sverige..Placering: Kommunens placering i rankningen Bästa skolkommun.
Resurser: Resurser till undervisningen. Statistik från Skolverket.
Utbildade lärare: Andel pedagogiskt utbildade i kommunen. Statistik från Skolverket.
Lärartäthet: Statistik från Skolverket.
Friska lärare: Underlaget gäller Lärarförbundets medlemmar. Lärarförbundets statistik över sjukskrivningar.
Lön: Medellön, löneutveckling och lönespridning för fem olika lärarkategorier. Lärarförbundets senaste lönestatistik.
Avtalspart: De förutsättningar kommunen som samarbetspartner ger lärarna. Enkätsvar från Lärarförbundets lokalavdelningar.
Andel barn i förskola: Andel 1-5-åringar inskrivna i förskola. Statistik från Skolverket.
Meritvärde år 9: Genomsnittligt meritvärde år 9 för samtliga elever i kommunal grundskola. Statistik från Skolverket.
Meritvärde år 9 - SALSA: Genomsnittligt meritvärde år 9 justerat efter förutsättningar. Statistik från Skolverket.
Andel godkända år 9: Andel elever godkända i alla ämnen år 9. Statistik från Skolverket. Nytt kriterium från 2008.
Andel godkända år 9 - SALSA: Andel elever godkända i alla ämnen år 9 justerat efter förutsättningar. Statistik från Skolverket. Nytt kriterium från 2008.
Gymnasium inom 4 år: Elever som fullföljde gymnasieutbildningen inom fyra år. Statistik från Skolverket.
Högskolebehörighet: Andel invånare 20 år gamla med grundläggande behörighet för högskolestudier. Statistik från Skolverket.
Övergång högskolan: Övergång till högskolan inom tre år efter avslutat gymnasium. Statistik från Skolverket.
Totalpoäng: Kommunens totala poäng. Kommunerna rankas från 1 till 290 inom varje kriterium där 1 är bästa kommun och 290 sämsta. Lägsta sammanlagda poäng är Bästa skolkommun.

Inga kommentarer: