Sidor

torsdag 15 november 2012

Idag behandlas frågan om läxhjälp på Skatteutskottet.

Innan det fanns friskolor i Sverige finansierade av gemensamma medel som innebar att alla oavsett inkomst kan välja skola om man önskar så var det enbart de riktigt rika som hade möjlighet att välja den skola man ville ha för sitt barn. Idag kan vem som helst välja skola oavsett inkomst. I Gävle heter den största grundskolan Engelska skolan även om det är 80 % som väljer att gå i den kommunala skolan.

Idag så kommer vi att debattera ett förslag från regeringen på Skatteutskottet där vi nu förtydligar RUT avdraget så att alla familjer i Sverige ska ha möjlighet att få göra avdrag för läxhjälp, om man vill. Självklart är det skolan som har huvudansvaret för utbildningen men ibland så kan det vara situationer där föräldrar inte har kompetens eller annan möjlighet att hjälpa sina barn med läxor och då ska man ha möjlighet att få professionell hjälp med det. Det kan handla om att studenter på Högskolan i Gävle på sin fritid kan arbeta lite extra för att hjälpa barn som behöver hjälp, eller faktiskt lärare (då självklart inte i sin egen klass eller skola) som vill arbeta lite extra kan göra det genom att familjer får RUT avdrag. Det finns en gråzon idag om man kan ha läxhjälp eller inte och det vi nu gör är mest att förtydliga lagen så att alla som vill kan få avdraget.

Självklart är s v och mp emot att vanliga familjer ska få hjälp. I deras värld är det bara rika familjer som ska få hjälpa sina barn som det var före vi införde fritt skolval i Sverige.

Inga kommentarer: