Sidor

måndag 12 november 2012

Hur sker uppföljning och kontroll av att sjukhuset i Gävle följer Landstinget Gävleborgs och socialstyrelsens riktlinjer?

Idag var jag med som personligt stöd till en vän som har en nära anhöring som är i livets absoluta slutskede. Personen i fråga är under 60 år och har bott och varit verksam i Gävle i hela sitt liv.

Den som följer min blogg vet om att när personen kom till akuten så blev hon hemskickad efter 9 timmar eftersom hon inte ansågs tillräckligt sjuk. Hjärtumören visade sig vara mellan 10-14 cm, jag vet inte exakt.

Tyvärr tog det lång tid från det att hon kontaktade vården till dess att hon blev opererad och vi kommer heller aldrig att få reda på vad som hade hänt om hon hade fått adekvat och profession sjukvård i tid. Tyvärr bodde hon i s c och mp styrda landstinget Gävleborg där man blir hemskickad från akuten trots en dödlig sjukdom. Mig veterligt så har inte heller sjukhuset i Gävle gjort någon anmälan om det inträffade till Socialstyrelsen trots att den högst ansvariga för medicinläkarna på sjukhuset har personlig kännedom om händelsen sedan flera veckor tillbaka.

Idag var det ett vårdplaneringsmöte för personen ifråga. Här finns det tydliga riktlinjer från såväl socialstyrelsen som Landstinget Gävleborg om vilka som bör närvara och hur ett sådant här möte ska gå till. Läkarens roll och betydelse kan inte nog överskattas. Det är läkaren som många anhöriga känner förtroende för och det är läkaren som kan bedöma patientens tillstånd. Tyvärr medverkade inte läkaren på det här mötet och jag har även andra bekanta som också har nära anhöriga som inte heller har fått ha en läkare med på utskrivningsmöte och vårdplaneringsmöten. Det betyder också att de fina texter som finns på LG Gävleborgs hemsida mm inte har någon som helst relevans eftersom man inte följer de egna riktlinjerna. Det verkar vara en ren och skär pappersprodukt.

Alla de på vänster i politiken som rasar mot privata företag som driver sjukhus och vårdcentraler mm borde själv uppleva hur verksamheten fungerar i den offentliga vården i Gävleborg. Som patient och anhörig så vill jag ha en professionell sjukvård med ett gott bemötande. Det är faktiskt viktigare än om verksamheten går med vinst eller inte. Landstinget Gävleborg borde alltså vara s dröm. Ett landsting som alltid går med stora underskott och som på rankinglistor ligger lägst i Sverige över den sjukvård som bedrivs enligt SKL olika rankinglistor.

Det är inte rimligt att det är så olika kvalite mellan de olika landstingen och sjukhusen i Sverige. Här krävs det ännu tuffare arbete från alliansen för att säkerställa att vi får lika sjukvård var man än bor. Jag kan förstå den uppgivna personalen på Gävle sjukhus som sa uttryckligen till mig - Det måste du väl ändå förstå att sjukvården är bättre i Stockholm än i Gävleborg.

Jag förstår det men det skulle inte behöva vara så. Det krävs verkligen ett nytt ledarskap i Gävleborg som styr upp sjukvården till det bättre. Det förtjänar invånarna.

Inga kommentarer: