Sidor

tisdag 30 oktober 2012

Skogsindustrin under stark press!

PRESSMEDDELANDE;

2012-10-29

Riksdagsledamöterna Beckman och Berg (M) besökte Skogsåkarna idag i Sandviken och konstaterar att en kilometerskatt för tung trafik skulle påverka jobben i länen mycket negativt!

Tisdagen den 30 oktober besökte riksdagsledamöterna Lars Beckman (M) och Ulf Berg (M) Skogsåkarna i Sandviken för att diskutera hur förslag om införande av lastbilsskatt (kilometerskatt) och höjd koldioxidskatt skulle påverka åkerinäringen och därmed alla jobb i skogsnäringen i Gävleborg och Dalarna. Förslaget om stora kostnadsökningar för åkerinäringen finns från oppositionen i Sveriges Riksdag.

Vid besöket framkom att redan idag så belastas en lastbil med över 750 000 per år i skatter och avgifter och att ett införande av en kilometerskatt inte skulle påverka miljön i en positiv riktning eftersom det inte finns alternativ till körning av råvara i skogen utan konkurrenskraften för det svenska näringslivet skulle skadas allvarligt.

- Att införa en kilometerskatt som s v och mp vill göra i sina skuggbudgetar påverkar endast konkurrenskraften negativt konstaterar Lars Beckman. De senaste 20 åren har utsläppen sjunkit dramatiskt från den tunga trafiken och belastar man åkerierna med nya pålagor så blir det mindre resurser till teknikutveckling säger Lars Beckman vidare. - Vi ska bekämpa utsläppen men inte lastbilstransporterna då dessa är nödvändiga.

- Redan idag så belastas en lastbil med släp med cirka 750 000 kronor per år i skatter och miljöavgifter säger Ulf Berg. Att ytterligare höja kostnaderna leder bara till färre jobb och sämre förmåga för våra skogsföretag att konkurrera med utländska företag och det borde vara uppenbart för alla. - I debatten låter det som att inte lastbilar belastas med skatter och avgifter men varje gång du ser en lastbil med släp så innebär det ca 750 000 kronor per år till statskassan avslutar Ulf Berg.

Vid besöket framkom det att skogsnäringen i Sverige är satt under stor stark press på grund av den starka kronan och att lågkonjunkturen har gjort att sågverk och skogsindustrin behöver snarare mindre pålagor istället för fler för att rädda jobben i industrin och övervintra den här konjunktursvängningen.

 

Kontakt:
Lars Beckman (M)

Riksdagsledamot Gävleborgs län

070 – 361 36 96
lars.beckman@riksdagen.se


Ulf Berg (M)

Riksdagsledamot Dalarnas län

070 – 250 43 40(Ulf är ordförande i skogsindustrins nätverk i Sveriges Riksdag)

Inga kommentarer: