Sidor

torsdag 18 oktober 2012

Skatteutskott med överläggning med Finansdep och Tullens GD

Strax börjar dagens Skatteutskott och idag är det överläggning med statssekreteraren på finansdep inför kommande EU förhandlingar och efter det så kommer Tullens GD till utskottet för att informera om aktuella frågor.

Inga kommentarer: