Sidor

lördag 18 augusti 2012

Statsminister signalerar vägen framåt för Alliansen på DN debatt

Alliansen ska hålla samman. Ett gemensamt manifest och en kommitté med ansvar för en gemensam valkampanj är några av alliansens verktyg inför valet 2014. Det ser också ut att bli ett idémöte hemma hos Annie Lööf i Småland. Jag välkomnar hennes initiativ och inbjudan från Almedalen, skriver statsminister Fredrik Reinfeldt på DN Debatt.


Det är nu åtta år sedan alliansen bildades. Hemma hos Maud Olofsson i Högfors i augusti 2004 påbörjade vi vår gemensamma resa. En resa mot fördjupad samverkan och långsiktigt ansvarstagande för Sverige. En resa som tog sin utgångspunkt i människors vardagsproblem: att det lönade sig för dåligt att jobba, att man fastnade i utanförskap och att det var för dyrt och svårt att starta företag.


I valet 2006 fick vi väljarnas förtroende att bilda Sveriges första majoritetsregering sedan 1982. Genom sänkt skatt och förändringar i ersättningssystemen har vi stärkt drivkrafterna till arbete och breddat vägarna tillbaka till arbetsmarknaden. Alla som kan och vill jobba ska kunna försörja sig på eget arbete. Tre av fyra svenskar som arbetar heltid har fått över 1 500 kronor per månad i sänkt skatt tack vare jobbskatteavdraget. Det här är pengar som gjort det lättare att få vardagen att gå ihop för många människor.


2010 vann vi på nytt väljarnas förtroende att styra Sverige. I en orolig tid lovade vi att ta ansvar för Sveriges välfärd och offentliga finanser.


Våra reformer har i grunden förändrat Sverige till det bättre. Arbetslinjen har återupprättats. Sysselsättningen har ökat, utanförskapet minskat, många färre är i dag sjukskrivna och i motsats till vid tidigare kriser har människor stannat kvar på arbetsmarknaden. Vi skapar en modern kunskapsskola som tar vara på varje elevs förmåga och intressen. I svensk sjukvård är det nu lättare att träffa en läkare, köerna är kortare och patienten har mer inflytande. Med fler poliser, skärpta straff och ett stärkt brotts­offerperspektiv sätter vi människors trygghet i centrum. Vi har utvecklat en ambitiös klimat- och energipolitik, med tydliga mål för minskade utsläpp.


Men vi ska vara ödmjuka inför Sveriges fortsatta utmaningar och att det återstår mycket för alliansen att göra. Vårt arbete är inte på långa vägar klart. Ett samhällsbygge kräver kontinuerliga reformer, särskilt i en alltmer globaliserad värld. Vi ska ständigt sträva efter att stärka människans förutsättningar att utvecklas och växa.


Utmaningarna är tydliga. Det är fortfarande alldeles för många människor som är arbetslösa och står utanför arbetsmarknaden. Unga och utrikes födda har det särskilt svårt. De barriärer, inklusive diskriminering, som hindrar dem från att få jobb ska vi fortsatt bekämpa. Vi behöver också fler företag som startas, växer och stannar i Sverige.


I skolan är kunskapsinnehållet för lågt och resultaten fortfarande inte tillräckligt bra. Elevernas behov och skolans kvalitet måste stå i centrum, men även lärarnas kompetens och ställning måste stärkas. Trenden att föräldrars utbildningsnivå spelar en allt större roll för elevernas resultat behöver brytas.


Även inom sjukvården och omsorgen krävs nya krafttag. Den psykiska och fysiska ohälsan, särskilt bland unga killar och tjejer, inskränker alltför många svenskars frihet. Vi måste bli bättre på att stötta människor att ta större ansvar för sin egen hälsa.


Trygghetsklyftorna är för stora och den organiserade brottsligheten har vuxit sig för stark i Sverige. För få brott klaras upp och det tar för lång tid. Polisens effektivitet måste därför öka. Den snabba tekniska utvecklingen leder till helt nya typer av kriminalitet och allt fler människor kränks på internet.


Klimatförändringarna och de globala miljöproblemen kommer inte att försvinna. Det kräver långsiktigt engagemang och internationellt samarbete.


Det här är utmaningar som de flesta svenskar känner igen och som alliansen tar på allvar. Hur vi väljer att möta dem blir en avgörande del av vår vision för Sverige bortom 2014.


I sitt tal i Almedalen i juli efterlyste Annie Lööf en vidareutveckling av alliansen och bjöd partiledarna i alliansen till sitt hem i Maramö i Småland. Jag välkomnar hennes initiativ och inbjudan. I ett öppet brev i dag till Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund lägger jag fram min syn på hur vi bör vidareutveckla alliansen fram till valet 2014. Jag föreslår bland annat:


• Gemensamma arbetsgrupper för att utveckla alliansens politik inför valet 2014 och mandatperioden 2014–2018.


• Ett gemensamt valmanifest som presenterar alliansens vallöften och ambitioner inför mandatperioden 2014–2018.


• En idéplattform med allianspartiernas gemensamma bärande värderingar, som diskuteras och antas vid ett idékonvent.


• En valkommitté med ansvar för alliansens gemensamma valkampanj.


Sverige behöver en fortsatt stark alliansregering, även bortom 2014. Allianspartierna utgör det enda trovärdiga regeringsalternativet i svensk politik. Vi är också det enda alternativet som har en trovärdig politik för full sysselsättning, en god välfärd och trygga offentliga finanser. Vi förblir garanten för att människor ska känna sig trygga med att skolan, vården och omsorgen kommer att fungera i dag och i morgon.


Mot alliansen står en oenig opposition. Det är fyra olika partier med helt olika politik i fråga om skatter och utgifter. Svenska väljare vet därför inte om man får Jonas Sjöstedts inkomstskattechock och/eller Åsa Romsons miljöskatte­chock om man röstar på Socialdemokraterna. Få vet vad Socialdemokraterna konkret vill.


Det enda vi vet är att om oppositionen mot förmodan lyckas få ihop en gemensam politik så kommer den att vara skadlig för jobben. Höjda skatter slår hårt mot företag, hushåll och unga människor. Bidragsökningar gör det mer lönsamt att inte jobba. Konsekvensen blir färre jobb, som i sin tur leder till mindre skatteintäkter. Detta drabbar välfärden och våra trygghetssystem. Allra värst drabbas de redan mest utsatta i samhället.


Alliansen har gjort en fantastisk resa sedan 2004. Vi har vunnit två val, genomfört historiska skattesänkningar för vanligt folk, brutit med det växande utanförskapet och tagit ansvar för Sverige genom en lång och djup ekonomisk kris. Men vår färd har bara börjat. Centrala utmaningar består. Nu måste vi vidareutveckla och fördjupa samarbetet inför valet 2014 och visa svenska folket att vi förtjänar deras förtroende ytterligare en gång.


Fredrik Reinfeldt, statsminister och partiordförande (M)
Länk till artikeln:

Inga kommentarer: