Sidor

fredag 17 augusti 2012

Statligt anställda journalister känner sig mindre stressade än sina kollegor som jobbar i privata företag som själva måste skapa sina egna intäkter!

Tidningen Journalisten skriver om att statligt anställda journalister känner sig mindre stressade på arbetet jämfört med de journalister som arbetar i privata företag där man själva måste skapa sina egna intäkter.

Sedan privat lokalradio startade i Sverige så har man betalt ca 2 miljarder i avgifter till staten och den statliga radion SR har erhållit cirka 36 miljarder i intäkter genom politiska beslut.

Det är alltså en konkurrens som skiljer sig kraftigt åt mellan de statliga mediaföretagen och de privata - och en konsekvens av det kan då vara att arbetsmiljön blir mer stressad. Självklart borde det vara konkurens på lika villkor mellan de statliga och privata mediaföretagen och koncessionsavgiften borde snarast sänkas än mer eller ännu hellre - tas bort helt.

Då skulle den ekonomiska pressen på mediaföretagen bli lite mindre vilket borde minska stressen. Är det en frågan som journalistfacket driver? Bättre företagsklimat även för mediaföretag?

Inga kommentarer: