Sidor

torsdag 9 augusti 2012

Det förstår ni väl att det är bättre sjukvård i Stockholm..

Idag var jag med som stöd till en nära vän på sjukhuset i Gävle som har en hustru som har drabbats av en allvarlig och obotlig sjukdom. Läkaren som har behandlat sjukdomen anser dock - liksom läkarna som har opererat i Uppsala - att xx hustru är i starkt behov av rehab. Syftet med mötet för min vän var alltså att planlägga hur rehab ska gå till och hur hans älskade hustru som han har varit gift med i 40 år ska komma upp på benen och klara sig själv i så stor utsträckning som möjligt.

Vad syftet var från landstingspersonalen är oklart men det verkar som att man inte alls hade rehab i tankarna utan istället att Gävle kommun och det palliativa teamet skulle ta över min väns hustru. Det är dock som alla vet så långt ifrån rehab som möjligt.

Det är nog bra att ha med någon utomstående i ett sånt här jobbigt och tungt samtal som kan stödja den som berörs. Min enkla fråga till personalen var; - Om en läkare här i Gävle och på sjukhuset i Uppsala har bedömt att patienten är i behov av rehab -varför erbjuder ni inte det?

Det enkla svaret är att det finns 8 (!!!) platser för rehab i hela Gävleborg och det är i stort sett omöjligt för någon att få en remiss dit. Det är självklart inte personalens fel på den enskilda avdelningen - de gör ett så bra jobb som de bara kan efter de usla förutsättningar som finns i det s-styrda landstinget - men helt klart blir det en frustrerad situation för både personal och anhöriga och för de patienter som berörs.

Jag råkar ha en yrkeskollega som har drabbats av en liknande sjukdom och jag ställde då frågor till personalen om varför det kan vara så mycket bättre i Stockholm (som styrs av alliansen med fritt vårdval men så sa jag inte på mötet) jämfört med Gävleborg och till slut sa vårdplaneraren rent ut det alla runt bordet egentligen visste. Ni kan inte jämföra landstinget Gävleborg med Stockholm  - det finns så mycket mer hjälp att få där om man har fått en allvarlig sjukdom, inte minst på rehab området.

I allianstyrda Stockholm ser man till människan och personens bästa. Där finns det ett fritt vårdval som innebär exempelvis att den som har fått en förvärvad hjärnskada kan få en omfattande hjälp - kostnadsfritt. Ett företag är Resursteam som rehabiliterar vuxna och barn med hjärnskador. Resursteamet har jag själv besökt och tyvärr finns det inte något motsvarande företag i Gävleborg - ett landsting som aktivt motarbetar alla privata företag inom vården.

Ett annat företag som finns som är specialiserade på hjärnsskador mm är Oliviarehablitering som har 30 års erfarenhet att hjälpa människor tillbaka till livet igen efter en allvarlig sjukdom.

Det s-styrda landstinget Gävleborg erbjuder alltså 8(!!!) platser för alla invånare i Gävleborg och man skriver inte remisser frivilligt till dem som kan bota lindra och hjälpa människor tillbaka till livet igen.

En annan patient på samma avdelning skulle inte få rätt till rehab på grund av att kvinnan som var drabbad var äldre än 65 år. Det betyder alltså att en människa som råkar bo i Gävleborg och är 66 år inte får någon hjälp alls i det s-styrda landstinget Gävleborg. Behöver jag tillägga att hennes man var förtvivlad enligt mina vänner som hade haft samtalet med hennes man?

Det är sådana här personliga erfarenheter som ger mig mer energi till politiken. Det finns så mycket att förbättra i landstinget Gävleborg och i rikspolitiken som handlar om stärka patientens och medborgarnas rättigheter. Vi ska inte glömma bort att det var en borgerlig regeringen som gav funktionshindrade och funktionsnedsatta LSS och LASS. Det är en rättighetslagstiftning som ständigt attackeras från många olika håll. Det är också en lagstiftning som visar på skillnaden i politiken. Socialismen som försvarar systemet och Nya Moderaterna som försvarar individens rättigheter - och då menar jag både medarbetarnas rättigheter men framförallt patienternas. Annars blir det babels hus - den gamla tv serien där ingen tog ansvar för något.

Jag kommer att återkomma här på bloggen och berätta om vilken hjälp en allvarligt sjuk människa får av landstinget Gävleborg.

Inga kommentarer: