Sidor

söndag 19 augusti 2012

De allra flesta erhåller 80 % i ersättning vid arbetslöshet tack vare fackens inkomstförsäkringar. En gåta varför Byggnads IF Metall tagit bort försäkringen.


Antalet fackförbund som erbjuder sina medlemmar kompletterande inkomstförsäkring har ökat sedan 2008.

Idag omfattas cirka 97 procent av TCO-förbundens yrkesverksamma medlemmar av en inkomstförsäkring. Motsvarande  andel för Sacos yrkesverksamma medlemmar är cirka 92 procent och för LO-medlemmarna cirka 68 procent.

Det skriver min kollega Jan Ericsson på sin blogg idag med anledning av en RUT rapport som han beställt i ämnet. Det är alltså en myt att inte de allra flesta fackligt anslutna erhåller 80% i a-kassa.

Tyvärr är det en rut rapport som du inte kommer att få ta del av i statliga media eftersom det förstör statliga mediers intresse av att måla upp en annan bild men tack vare internet och fria medier kan du nu ta del av rapporten på Jan Ericson blogg.

Jan skriver på sin blogg;

Omräknat till en totalsiffra tyder det på att ca 82% av samtliga yrkesaktiva kollektivavtalsanslutna medlemmar idag omfattas av kompletterande inkomstskydd vid arbetslöshet. Totalt är det 2,2 miljoner fackligt anslutna löntagare som omfattas av detta kompletterande kollektiva försäkringsskydd.

Den kompletterande kollektiva försäkringen ingår i samtliga fall i medlemsavgiften till facket. Försäkringen fyller ut a-kassan upp till 80% av faktiskt lön upp till ganska höga lönetak, inom LO 35.000 eller inget tak alls, inom övriga förbund betydligt högre nivåer, ofta 50.000-60.000 kronor i månadslön eller ännu mera. Detta normalt under en tid av ca 5-10 månader (100-200 arbetsdagar). Ofta kan man dessutom själv teckna en privat tilläggsförsäkring med ännu mer generösa villkor, och detta görs av 69% av TCO:s medlemmar och 77% av SACO:s medlemmar. Det finns också möjlighet för icke fackligt anslutna som är medlemmar i en a-kassa att teckna privata försäkringar med liknande skydd. Hur många som gjort detta framgår inte av rapporten.

Siffrorna i rapporten är intressanta eftersom de visar att det inte alls är så att ersättningen vid arbetslöshet är så dålig som det ofta påstås i den politiska debatten där det hävdas att ytterst få får 80% av sin faktiska lön i a-kassa. Tvärtom får yrkesverksamma medlemmar i de fackliga organisationerna faktiskt oftast ut 80% av sin faktiska lön vid arbetslöshet under en tid av 5-10 månader, under förutsättning förståss att man uppfyllt arbetsvilllkoren och kvalificerat sig för ersättning från den vanliga a-kassan.

Det är dock i verkligheten ännu fler än 82% av de fackliga medlemmarna som får ut 80% av faktiskt lön vid arbetslöshet. Många av de LO-medlemmar som inte omfattas av kompletterande försäkringar arbetar i yrken med lägre lönenivåer där en kompletterande försäkring inte behövs. Man får ut 80% av lönen i a-kassa ändå. Inom TCO och SACO kan man dessutom se att de få förbund som inte har detta skydd för sina medlemmar ofta är yrkesgrupper som i princip inte löper någon risk för arbetslöshet alls, eller där man har speciella anställningsvillkor, exempelvis inom Försvaret, Tullen och Polisen. Räknar man bort dessa är täckningsgraden närmare 100% inom både TCO och SACO.

Inom LO däremot finns stora förbund som valt bort detta skydd för sina medlemmar, exempelvis IF Metall, Byggnads och Hotell & Restaurangfacket. Det förvånar mig. Inte minst att Byggnads, som tidigare erbjöd sina medlemmar detta skydd nu har tagit bort försäkringsskyddet och alltså gått i en helt annan riktning än de flesta andra fackliga organisationer. Detta trots att man tar ut bland de högsta fackliga medlemsavgifterna inom hela LO. För de fackliga organisationerna borde det vara ett mycket bra argument att locka nya medlemmar genom att marknadsföra dessa kompletterande försäkringar i stället för att ständigt kritisera den vanliga a-kassan för att den ger för låg ersättning.

Min senaste rapport uppmärksammades av Dagens Nyheter nyligen, och jag hoppas nu att mina nya siffror ska få samma mediegenomslag som den förra rapporten. Det är dags att en gång för alla krossa myten att bara ett fåtal får 80% av lönen i a-kassa. Sanningen är faktiskt en helt annan.

Inga kommentarer: