Sidor

torsdag 12 april 2012

Svenskt Näringsliv har presenterar rekryteringsenkäten som visar på ett matchningsproblem i Sverige - som har funnits under lång tid.

Svenskt Näringsliv har presenterat årets rekryteringsenkät. Det är ett viktigt verktyg för både företag och politiker och inte minst arbetsförmedlingen för att se hur vi kan förbättra matchningen i Sverige mellan arbetssökande och företag.

Jag har varit med och presenterat ett antal undersökningen och paradoxen i Gävleborg har varit att trots att det är högst arbetslöshet i Sverige i vårt län så har arbetsgivarna också signalerat att det är svårast att hitta arbetskraft i vårt län. Så har det varit sedan 2000-talets början men hur det är den här gången vet jag inte.

Det är uppenbarligen så att vi måste förbättra matchningen och det finns goda erfarenheter att dra från exempelvis Trygghetsrådets arbete men även Gästrike lärling är ett projekt som borde skalas upp i större omfattning. Jag har själv anställt en person via praktikplats från AF/ Gästrike lärling när man hade möjlighet att som liten småföretagare testa om en person är lämplig och framförallt för personen själv, att kunna utbilda sig till ett fast jobb på företaget. Det finns mycket att göra på det här området och alliansen är på rätt väg men det krävs mer.

Inga kommentarer: