Sidor

torsdag 26 april 2012

s och sd vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för de unga och det skulle innebära över 60 miljoner ökade kostnader för kommuner och landsting i Gävleborg!

PRESSMEDDELANDE:

2012-04-26

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna vill chockhöja kostnaderna för landstinget och kommunerna i Gävleborg!

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna vill höja arbetsgivaravgifterna för alla unga under 26 år enligt deras utspel tidigare i veckan. Det skulle slå hårt mot Gävleborgs kommuner och landstingets ekonomi, enligt en rapport från Riksdagens Utredningstjänst.

- Den ökade lönekostnaden för landstinget i Gävleborg skulle för år 2012 bli 12 miljoner kronor, säger Lars Beckman (M) som är riksdagsledamot och verksam i Skatteutskottet i en kommentar till rapporten.

- För Gävle kommun skulle lönekostnaderna öka med 18 miljoner kronor och för hela länets kommuner skulle den ökade lönekostnaden innebära en förhöjd arbetskostnad med hela 61 miljoner kronor årligen bara för den offentliga sektorn, fortsätter Beckman. Frågan man måste ställa sig är vilka nedskärningar som i så fall måste till i länets kommuner och landsting med anledning av detta.

- Det är djupt olyckligt att de vill höja arbetsgivaravgiften för unga och det är inget annat än en ren och skär straffskatt på jobb för våra ungdomar. Skattehöjningen på att anställa unga blir totalt 16 miljarder kronor, vilket hotar många ungdomsjobb i länet.

- I ett läge då ungdomsarbetslösheten är hög är detta helt fel väg att gå, utan istället ska vi utveckla politiken och hjälpa fler unga till riktiga jobb i riktiga företag, avslutar Beckman.

Kontakt:

Lars Beckman, (M) riksdagsledamot för Gävleborg
Mob: 0703 – 613696
e-mail: lars.beckman@riksdagen.se

Inga kommentarer: