Sidor

onsdag 11 april 2012

I sin iver att svartmåla alliansregeringen så drar sig inte LO för direkt lögner.

SVD Faktakollen har granskat LO påstående om att jobben har minskat i Sverige. I själva verket så har jobben ökat med över 200 000 sedan 2006 enligt samma artikel. Det är direkt pinsamt att LO vilseleder sina medlemmar i politiska kampanj för att man vill misskreditera alliansregeringen och man tror att kampanjen gynnar s.

LO borde istället ställa sig frågan om hur fördubblad arbetsgivaravgift för unga under 26 år skapar fler jobb, hur en snabbavveckling av kärnkraften skulle påverka jobben, hur ett införande av kilometerskatt för tung trafik skulle påverka matpriserna och jobben i exportindustrin. Då har vi inte ens nämnt fördubblad restaurangmoms där det bara i Gävleborg jobbar 3 000 personer varav cirka 1000 under 26 år och 800 utrikesfödda. S vill också ta bort det värdefulla rutavdraget och rotavdraget så hela s politik är ett angrepp på arbetslinjen i Sverige.

Inga kommentarer: