Sidor

tisdag 24 april 2012

Högskolans rektor i Gävle trivs inte i sin roll? Medarbetare som upplever hård politisk styrning och samma medarbetare tystas i debatten..

Högskolan i Gävles rektor svarar på den omfattande kritik som finns mot henne och ledningen på Högskolan i GD idag på kultursidan. Kritiken handlar om att rektorn styr Högskolan hårt mot en viss politisk inriktning och att medarbetare inte törs uttala sig i media utan att riskera repressesalier internt.

Den akadedemiska friheten verkar ha mycket lågt i tak på HIG i Gävle och jag har personligen också fått många signaler från medarbetare i samma ämne:

Diskussionen om högskolan är intensiv, inte minst i Gefle Dagblad. De flesta som kommenterar gör det under signatur. Flera högskolelärare har och hört av sig till mig och vill ge sina versioner. Men de vill inte framträda själva, utan hänvisar till att arbetsklimatet är så dåligt att de inte vågar. Vad är din kommentar till det?

– Det är mycket allvarligt och mycket otillfredsställande att man i en högskola inte vågar uttrycka sin uppfattning. Det är helt främmande för mig. Nu arbetar vi särskilt med arbetsmiljön och med åtgärdsplaner. Det är viktigt att vi har förtroende för varandra; chefer och medarbetare och medarbetare emellan. Sedan handlar det förstås om att få till en saklig dialog som för högskolan framåt.

---

Rektorn förnekar självklart kritiken men det är uppenbart att hon inte trivs med sin roll och att hon inte delar den framgångsrika alliansregeringens styrning av den högre utbildningen. Vilka slutsatser hon ska dra av det, kan bara hon svara på. Men för länets nuvarande och blivande studenter och medarbetare på Högskolan i Gävle är det en mycket olycklig situation. Genom ett antal felaktiga beslut nu så riskerar vi att stå med en hårt sargad Högskola om några år i länet när antalet studenter minskar med cirka 25 % och då kan rektor och nuvarande ledningsgrupp gå vidare i sina karriärer medan vi som bor och verkar i länet får dras många år med konsekvenserna av de beslut som tas idag.

Inga kommentarer: