Sidor

måndag 23 april 2012

Arbetarbladet har skrivit om RUT rapporten om symfoniorkesterns kostnader - men GD publicerar debattartikel mot rapporten..

Det måste vara lite konstigt för Gefle Dagblads läsare att ta del av den debattartikel som är publicerad på debattsidan om konserthusets och symfoniorkesterns kostnader. GD har nämligen inte publicerat någon artikel om själva rapporten - det har däremot Arbetarbladet gjort förra veckan.

Nåväl, ett svar kommer att skrivas till GD men det inte hinns inte med förrän på onsdag. Imorgon tisdag är det möten hela dagen. Dagen börjar på Grand Hotell där Finansbolagens  förening kommer att ge aktuell info;

Anföranden om aktuella frågor på kreditmarknaden kommer att hållas av företrädare för Finansinspektionen, Riksbanken och näringslivet om bl.a.
     
Sveriges ekonomiska läge      
Små och medelstora företags tillgång till finansiering        
Tillgång till kapital och finansiering i framtiden        
EUs redovisningsdirektiv – effekter för företagen        
Basel 3/Single Rule Book – tillsyn under förändring 
Vid mötet kommer även informeras om andra för finansbolagen relevanta frågor.

Sedan fortsätter dagen med träff med vår nya partisekretare Kent Persson på en extra Riksdagsgrupp.

Kvällen avslutas hos Svenskt Näringsliv på Storgatan där ett aktuellt ämne kommer att avhandlas.

Inga kommentarer: